Basisbegrippen Yin en Yang en het ontstaan van ziekte


Yin en Yang vormen de kernconcepten van de taoïstische filosofie en liggen ten grondslag aan de Traditionele Chinese Geneeskunde. Deze twee begrippen symboliseren onderling verbonden en afhankelijke energieën - Yang duidt op energie, terwijl Yin naar substantie verwijst.

Alle aspecten van het leven, waaronder gezondheid en ziekte, worden sterk beïnvloed door de interactie en evenwicht tussen Yin en Yang. Als er een disbalans ontstaat, door bijvoorbeeld een overschot of een tekort aan één van deze energieën, kan dit leiden tot ziekte. In het uiterste geval leidt een totale scheiding van energie en substantie tot de dood.

Yang wordt geassocieerd met activiteit, het starten van processen en afbraakprocessen, terwijl Yin symbool staat voor stilte, groei, behoud en structuur. Ze werken in samenspel om de harmonie van het universum te verzekeren, wat aantoont dat alles in het leven een evenwicht nodig heeft tussen actie en rust, groei en teloorgang, energie en vorm.

Yin en Yang
Yin en Yang

Yang, afkomstig uit de Chinese filosofie, wordt voorgesteld door het deel van een heuvel dat wordt beschenen door de zon. Dit beeldend voorbeeld toont de rijkdom aan metaforen in de Chinese taal. Yang staat voor alles wat helder, licht, warm en droog is. Het belichaamt het mannelijke, de hemel, de dag, het actieve en het overvloedige. Yang is gelinkt aan ontastbare aspecten, energie en een opwaartse beweging.

Yin, dat complementair is aan Yang in de Chinese filosofie, wordt weergegeven door de schaduwzijde van een heuvel, het deel dat niet door de zon wordt verlicht. Dit laat zien dat Yin alles symboliseert dat duister, koud en vochtig is. Het belichaamt het vrouwelijke, de aarde, de nacht, het passieve en de uitputting.

In contrast met Yang, is Yin verbonden met materie en substantie, en de kracht van Yin neigt naar beneden.

Yin en Yang tonen aan dat stilte de basis biedt voor beweging, en dat beweging de mogelijkheid tot rust heeft. Ze werken in eenheid om balans en harmonie te creëren.

Yin en Yang zijn als de positieve en negatieve polen van een magneet - ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Beide krachten, de aardgebonden (Yin) en de hemelse (Yang), zijn noodzakelijk voor de mens en zijn in ons allebei aanwezig. Yin en Yang vertegenwoordigen geen rigide verdeling, maar duiden op veranderlijke krachtverhoudingen en vloeiende overgangen.

Een eenvoudig voorbeeld is water (Yin) dat verandert als het wordt verwarmd (Yang). Als het afkoelt en bevriest, gaat het van een dynamische Yang-fase naar een maximale Yin-toestand. Dit concept van voortdurende verandering is cruciaal bij ziekteprocessen in het lichaam.

Dynamisch Evenwicht van Yin en Yang: Harmonie in Natuur en Mens

Elke fase omvat het beginpunt van de volgende fase. Zo begint Yin te stijgen op het hoogtepunt van Yang, en omgekeerd. Elk sterk Yang-element bevat een klein deel Yin, en vice versa.

Wanneer Yin en Yang een dynamische balans bereiken, wordt dit gezien als harmonie. Dit fenomeen is bijvoorbeeld waar te nemen tijdens de schemeruren in de ochtend en avond, wanneer dag (Yang) en nacht (Yin) in evenwicht zijn. Het is geen toeval dat veel spirituele tradities deze momenten beschouwen als de meest geschikte tijden voor meditatie en gebed. Op deze tijdstippen gaan de hemelse (Yang) en aardse (Yin) energieën namelijk hand in hand en creëren ze harmonie met het menselijk energiesysteem.

Deze dynamische balans is ook zichtbaar in de seizoenen. Mensen die in harmonie leven met de energie van de natuur ervaren een gevoel van flow in hun leven. Zij die echter tegen de energie van de natuur - en daardoor tegen hun eigen natuur - ingaan, hebben vaak meer moeite om zaken tot stand te brengen en ervaren een gebrek aan stroming in hun leven.

Hieronder vind je een afbeelding waarop de relatie tussen Yin en Yang in de natuur - en dus ook in de mens - wordt geïllustreerd.

Yin en Yang in zijn relatie met de natuur
Yin en Yang in zijn relatie met de natuur

Het ontstaan van een ziekte

Volgens de Chinese filosofie zijn Yin en Yang actief in de hemel, op aarde en in de mens. De mens heeft zowel een Yang-wortel, die verantwoordelijk is voor de warmte-, energie- en geestelijke processen, als een Yin-wortel, die alle materiële aspecten omvat zoals lichaamssappen, botten, organen en weefsel.

"Gezondheid is het resultaat van een evenwichtige verhouding tussen deze twee krachten."

Ziekte ontstaat wanneer er over een langere periode een overdaad aan Yin of Yang energie is. Bij een sterke verschuiving naar Yang, kan Yin niet voldoende compenseren en raakt verzwakt, en vice versa. Deze onevenwichtigheid kan tot rampen in de natuur leiden, zoals aardbevingen of overstromingen, en bij mensen leidt het tot ziekte. Er kan een overschot (exces) of gebrek aan Yin of Yang zijn als er sprake is van onevenwicht.

Bij een Yang-stoornis wordt de energie, vitaliteit, warmteregulatie en orgaanfunctie beïnvloed. Dit kan leiden tot een Yang-tekort, ook wel Yang-insufficiëntie genoemd, of een Yang-overmaat, een Yang-exces. Yin-stoornissen daarentegen hebben invloed op lichaamsvloeistoffen zoals bloed en lymfe, de structuren zoals botten, en substantie zoals vlees en weefsel. Dit kan resulteren in een tekort aan Yin, een Yin-insufficiëntie, of een overmaat aan Yin, een Yin-exces.

Conclusie

Het begrijpen van de concepten van Yin en Yang is essentieel in de Chinese geneeskunde en bij het beoordelen van gezondheid en ziekte. Yin en Yang vertegenwoordigen de complementaire, interacterende krachten die aanwezig zijn in de natuur en in ons lichaam. Onevenwichtigheden of stoornissen in de Yin en Yang-energie kunnen leiden tot ziekten en gezondheidsproblemen.

Een Yang-stoornis heeft invloed op onze energie, vitaliteit, warmteregulatie en orgaanfuncties, terwijl een Yin-stoornis betrekking heeft op de lichaamsvloeistoffen, structuur en substantie. Hierbij kan sprake zijn van een tekort (insufficiëntie) of een overmaat (exces) van zowel Yin als Yang.

Het is belangrijk om te streven naar een dynamisch evenwicht tussen Yin en Yang, waarbij beide krachten elkaar in balans houden. Dit evenwicht is een cruciale factor voor het behoud van gezondheid en welzijn.

Ook onze voeding wordt verdeeld binnen deze 2 basisbegrippen en een verdere uitdieping in de 5-elementen. Voeding inzetten om tegengewicht te bieden bij ziekte kan een belangrijke stap zijn bij herstel. 

In de Online training over de Thermische werking van voeding kom je alles te weten hoe je te werk kan gaan en welke voeding helend is voor je lichaam, op welke manier het bereid wordt en wat je beter niet of wel kan doen wanneer je extra gaat kruiden. 

Meer info via onderstaande knop.

Image description

Online training: De werking van thermische voeding | Prana

Online training: De werking van thermische voeding

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Ontspannen met Prana

Met onze behandelingsmethoden staat jouw lichaam in sneltempo terug in balans.
Ook nood aan een welverdiend ontspanningsmoment om psychische en fysieke klachten te verminderen?

Ontdek Meer